Nezaradené

Rada by som Vám predstavila PARFUM DUŠE FERANIA Moja duša veľmi úzko súvisí so Sicíliou. S touto krajinou som energeticky prepojená na všetkých úrovniach. Ako sa najľahšie dokážeme prepojiť s krajinou, ktorá s nami súzni? Treba tam hneď vycestovať, treba tam ísť